Familie en gezinsleven

Familie en gezinsleven

  • Echtscheiding
  • Erkenning, vervangende toestemming, vernietiging
  • Gezag, voogdij
  • Adoptie
  • Boedelverdeling, convenant
  • Ouderschapsplan
  • Partner- en/of kinderalimentatie
  • Vervangende toestemming verhuizing / vakantie
  • Omgang
  • Aanwijzing

Gevoelige zaken verdienen deskundige bijstand
Wat is ingrijpender dan problemen binnen je gezinssituatie of familieleven? Echtscheiding en alimentatie, erkenning of ontkenning van een kind, wijziging van voornaam… Emoties spelen in die gevallen bijna zonder uitzondering een grote rol. Juist daarom is het zo belangrijk een deskundige in de arm te nemen.

Bij de meeste zaken over personen- en familierecht heeft u een advocaat nodig. Wij vertegenwoordigen uw belangen gedegen en zonder de zaak nodeloos op de spits te drijven. Wij streven naar een harmonieuze en snelle afhandeling van uw zaak.

Erfrechtproblemen behandelen wij niet, maar u kunt bij ons terecht bij zaken over onder andere: adoptie en afstamming, akten burgerlijke stand, alimentatie, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, omgang, scheiding van tafel en bed, gezag, kinderbeschermende maatregelen, straat- en contactverboden, voornaamswijziging.

Ook als u problemen heeft met Jeugdzorg, AMK, de Raad voor de Kinderbescherming of de Burgerlijke Stand, kunt u contact met ons opnemen. Natuurlijk staan we ook kinderen en jongeren bij die te maken krijgen met jeugdrecht en jeugdstrafrecht. Kijk hiervoor bij de aparte pagina Jeugd en recht.

Meer weten?
Deze externe sites geven meer informatie:
De Kinderbescherming
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) over alimentatie.
Zorgwijzer kindermishandeling
Stichting Arosa over huiselijk geweld.
Het Openbaar Ministerie ook over huiselijk geweld