non-profit, MKK en kleine zelfstandigen

Non-profit, MKB en kleine zelfstandigen

Of u nu werkt in de welzijn en zorg, het sociaal-cultureel werk of de kunsten, als organisatie in de non-profitsector komt u geregeld in aanraking met kwesties waar juridisch advies welkom of zelfs raadzaam is. Subsidies, vergunningen, huisvesting van uw instelling, verzekeringszaken om maar een paar voorbeelden te noemen.

In al die gevallen kunt u bouwen op onze expertise op administratiefrechtelijk gebied en onze ruime ervaring met civiel procesrecht. Bovendien bent u bij Sociaal Advocaten Rotterdam in niet-commerciële handen: wij behoren zelf ook tot de non-profitsector. Die verwantschap maakt dat wij ons graag voor u inzetten. Neemt u vrijblijvend contact op voor meer informatie.