Werk en ontslag

Werk en ontslag

  • Ontslag
  • Loongeschillen
  • Toepassing van cao’s
  • Concurrentiebedingen
  • Arbeidsongeschiktheid en re-intergratie
  • Uitzend- en payroll-overeenkomsten

Wij maken werk van uw werk
Zonder omwegen kiest Sociaal Advocaten Rotterdam partij voor werknemers. Bij alle juridische problemen die met uw baan samenhangen, kunt u op ons rekenen. Voor werkgevers zijn er andere advocatenkantoren, die helpen wij niet.

Bent u ontslagen of wil uw werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden?
Hangt u ontslag boven het hoofd door een voorgenomen reorganisatie?
Bent u ziek en zijn er problemen met re-integratie of hebt u andere ideeën over uw re-integratie?
Hebt u achterstallig loon te vorderen of krijgt u te weinig loon?
Al deze zaken vallen onder het arbeidsrecht, dat de verhouding tussen werkgever en werknemer regelt. Sociaal Advocaten Rotterdam is er sterk in. Bel nu voor een afspraak.

Meer weten?
Deze externe sites geven meer informatie:
Bij Raet kunt u berekenen hoeveel een netto salaris bruto bedraagt en andersom, ook onder cao’s.
Het Ministerie van Sociale Zaken over wetten en regelgeving.