Uitkering en toeslagen

Uitkeringen en toeslagen

  • Participatiewet
  • Werkloosheidswet
  • Ziektewet
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Wajong-uitkering
  • Kinderopvangtoeslag en andere toeslagen

Uw uitkering in goede handen
U hebt een handicap, maar de gemeente weigert de aanpassing aan uw woning te betalen…
De sociale dienst verdenkt u van samenwonen en wil uw uitkering korten of uw nabestaandenpensioen is onterecht ingetrokken.
U ontvang minder kinderbijslag dan waar u recht op heeft of de IB-groep heeft uw studiefinanciering stopgezet.
U bent een slachtoffer van de kinderopvangtoeslag-affaire.

Wie een uitkering ‘geniet’ en/of toeslagen ontvangt, weet uit ervaring hoe ingewikkeld de bijbehorende wetgeving is. Vaak zult u met verschillende wetten tegelijkertijd te maken hebben. Dat maakt ook dat er problemen rijzen. Met SoZaWe en werkgevers. Het Sociaal Advocaten Rotterdam is gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht en staat u hier graag in bij.

Meer weten?
Deze externe sites geven meer informatie:
Ministerie van Sociale Zaken over wetten en regelgeving
Werk en Inkomen Rotterdam
UWV over bijstand
Belastingdienst over particulieren, werk en inkomen