Image

Jeugd en recht

  • Ondertoezichtstelling
  • Jeugdstrafrecht
  • (Spoed)uithuisplaatsing

Raad en daad voor iedereen jonger dan 18.
Bureau Jeugdzorg, AMK, de Officier van Justitie, de Kinderrechter, de Raad voor de Kinderbescherming, justitiële jeugdinrichtingen, pleegzorgvoorzieningen, de gemeente, politie… Een duizelingwekkend aantal instellingen bemoeit zich met de jeugdige en diens ouders. Allemaal met de beste bedoelingen, maar niet altijd op een goede manier. Wij helpen ouders en kinderen die te maken krijgen met deze instellingen en hebben ons gespecialiseerd in jeugdrecht, jeugdstrafrecht en jeugdbeschermingsrecht.