Wonen

Wonen

  • Onderhoud en renovatie
  • Huurbeëindiging / huurbescherming / ontruiming
  • Onderhuur
  • Opleveringsproblemen
  • Huisvestigingsvergunning
  • De huurprijs bij de kantonrechter of bij huurcommissie
  • Inroeping 'huurbeding' tegen huurder

Het recht om goed te wonen
Als u een huis of kamer huurt, verkeert u vaak in een afhankelijke positie. Huisbazen herinneren zich soms niet dat ze bepaalde plichten hebben en dat hun rechten beperkt zijn. Ze vergeten voor het gemak ook nog wel eens dat huurders bescherming van de wet genieten. Bij Sociaal Advocaten Rotterdam staat uw belang centraal. Wij verdedigen uit principe nooit de verhurende partij. Dat was al zo in de jaren 70-80 tijdens de stadsvernieuwing en die ervaring zetten we nog steeds in. Voor verhuurders zijn er andere advocatenkantoren, die helpen wij niet.

U kunt een beroep op ons doen, als u klachten hebt over achterstallig onderhoud of andere gebreken in uw woning.
Wij staan u ook bij als uw huisbaas u wegens een huurachterstand of om andere reden uit uw woning wil ontruimen.
Misschien bent u het oneens met sloop- of renovatieplannen voor uw woning of zijn er geschillen over de hoogte van de huur, urgentie of huurtoeslag, dan staat wij u graag bij.

Meer weten?
Deze externe webpagina’s geven meer informatie:
Wikipedia – Huurrecht
De Woonbond behartigt de belangen van de huurder van woonruimte.
Huurteam Rotterdam helpt als u te veel huur betaalt.
De Huurcommissie doet uitspraken over de huurprijs
Huurgeschil.nl geeft veel informatie over huurrecht.
Bij de Belastingdienst kunt u uitrekenen op hoeveel huurtoeslag u recht hebt.