Vreemdelingen

Vreemdelingen, vluchtelingen en asiel

U bent welkom!
Voor vreemdelingen en vluchtelingen is een goede advocaat soms letterlijk van levensbelang, bijvoorbeeld als uitzetting dreigt of verlenging van uw verblijfsvergunning ter discussie staat. Ook bij zaken als gezinshereniging en naturalisatie ligt uw lot vaak in handen van de overheid. Alleen een gespecialiseerd raadsman kan u dan bijstaan.

De rechten van mensen die hun thuisland hebben verlaten, blijven een bron van juridisch geharrewar. Regels veranderen en worden strenger, de politieke situatie in uw thuisland verandert wellicht en het IND hanteert steeds strengere regels. Tegelijkertijd zijn de uitkomsten enorm bepalend. Als het misgaat mag u niet in Nederland blijven of mag uw partner of kind zich niet bij u voegen.

Zorg dus dat u op tijd een goede advocaat heeft die u bij de ingewikkelde procedures kan helpen! Maak een afspraak met een van de advocaten van Sociaal Advocaten Rotterdam die gespecialiseerd zijn op het terrein van het vreemdelingen- en vluchtelingenrecht.

Meer weten?
Deze externe sites geven meer informatie:
Amnesty
Vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk Maasdelta
Pauluskerk
Stichting ROS